HElyszini Látogatás Ipari Parkokba (HELP)

A magyarországi ipari parkok között több olyan van, melyek – legjobb szándékuk és minden erőfeszítésük ellenére – nem tudnak megfelelően működni, de még az Ipari Park cím szerződésben vállaltakat sem tudják teljesíteni. Vannak olyanok is, akik teljesítik az vállaltakat, de nem tudnak megfelelő ütemben fejlődni.
Ezeken a parkokon igyekszik segíteni a szövetség úgy, hogy – a tag aktív közreműködésére támaszkodva, a MATTIP saját szakértőinek, valamint a térség gazdasági és társadalmi kulcsszereplőinek bevonásával – ötletbörzét szervez az ipari park problémáinak azonosítása, kezelése, a lehetséges kiutak feltárása érdekében.
A szakmai munka eredménye, a megállapítások és javaslatok minden esetben írásban kerülnek összefoglalásra.

A HELP szolgáltatást a MATTIP a tagjainak ingyenesen, lehetőségeinek keretei között (jelenleg évente legfeljebb három alkalommal) nyújtja. A tagok ezt a szolgáltatást indokolt esetben, háromévente igényelhetik. Az igények elbírálásáról, a szolgáltatás felvállalásáról az elnökség dönt.Érdeklődöm a szolgáltatás iránt