Híreink

A pályázati felhívás az első véleményezési körnél tart, ami azt jelenti, hogy a tervezett júniusi kiírást megelőzően lehetősége lesz szövetségünknek észrevételeket, javaslatokat tenni a felhívás és a pályázati kiírás szövegéhez.

A rendezvényen a MATTIP szövetséget, mint a MISZ társult tagját, Hantos Zoltán Károly elnök képviseli.

Program
9:15-10:00 Regisztráció
10:00-10:10 Megnyitó: Szabó Gábor, elnök
  • Mandátumvizsgáló- és Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
  • Jelölőbizottság megerősítése
  • Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
10:10-10:15 A Magyar Innovációs Szövetség 2014. évi média díjának átadása
10:15-10:25 A Magyar Innovációs Szövetség 2014. évi tevékenységéről szóló értékelés szóbeli kiegészítése: Greiner István, általános elnökhelyettes
10:25-10:50 Az innovációs programok megújítása Magyarországon: Pálinkás József elnök, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
10:50-11:20 Kérdések, válaszok
11:20-11:25 Felügyelő Bizottság jelentése: Papanek Gábor, FB-elnök
11:25-11:30 Hozzászólások
11:30-11:40 Határozathozatal:
  • az éves beszámolóról, az FB-jelentésről, a 2015. évi költségvetésről
  • a 2015. évi tagdíjról
  • a könyvvizsgáló megválasztásáról és díjazásáról
11:40-11:45 Javaslat az Alapszabály-módosításra: Pakucs János, tiszteletbeli elnök
11:45-11:50 Határozathozatal
11:50-12:10 Tisztújítás menetrendjének ismertetése
Jelölő Bizottság jelentése: Pakucs János
12:10-12:35 Elnök, alelnökök, FB-tagok megválasztása
12:35-12:40 Szavazatszámláló Bizottság jelentése
12:40-13:10 Elnökségi tagok megválasztása
13:10-13:15 Szavazatszámláló Bizottság jelentése
13:15-13:20 Választmányi tagok megválasztása
13:20- Ebéd
13:50- Ebéd közben a Szavazatszámláló Bizottság jelentése és a megválasztott új elnök pohárköszöntője

A közgyűlésen csak meghívóval lehet részt venni.