Hantos Zoltán

Elnök

Személyi adatok

Személyi adatok
Név: Hantos Zoltán Károly
Cím: Budapest, Kisfaludy u. 26. II/2
Telefon: +36 1 7-89-89-11, Mobil: +36 30 2-89-89-11
E-mail: hantos@agria.hu
Nemzetiség: Magyar
Szül. ido: 1956.05.22.

Iskolázottság és képzettség

 • Okl. közgazdász
  MBA (Budapesti Műszaki Egyetem(BME)/ Buffalo-i Egyetem, USA)
 • Menedzser gazdasági mérnök
  BME, abszolutórium
 • Értékpapír-ügyintézői szakvizsga
  Állami Értékpapír-és Tõzsdefelügyelet
 • Okl. mérnök-tanár
  BME
 • Okl. villamosmérnök
  BME

Munkatapasztalat

 • Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.
  Beosztás: üzletfejlesztési osztályvezető
  Kutatási eredmények IPR-éshasznosítási stratégiájának kialakítása,hasznosításukmenedzselése,külső és belsőinnovációs projektekmenedzselése, az üzletfejlesztési osztály irányítása.Ennekkapcsána társaság IP portfoliójának menedzselése, a kutatóintézeti laborszolgáltatások piacosításánakirányítása. A vállalati IPR stratégia K+F együttműködések kapcsán történő gyakorlati leképezése, amegállapodások kidolgozása.Részvételuniós K+F pályázati projektekben (pl. Profis szakmaiirányítása).
 • ValDeal Innovációs Zrt.
  Beosztás: vezető tanácsadó(2 év)→üzletfejlesztési igazgató
  Kutatási eredmények hasznosítása,innovációs projektek felkutatása, menedzselése.Ennek kapcsáncégátvilágítás,projekttervezés, üzleti tervezés,forrásszervezés (pályázatírás,tőkeközvetítéselőkészítése).Jelentősebb üzleti siker: mintegy2 millió EUR VC befektetés 2 start-up cégbe.Részvételuniós és hazaiK+Fpályázatiprojektekben (CIP,TECH-09programok).
 • Budaörsi ISC Kft.
  Beosztás: vezető tanácsadó
  Komplex fejlesztésiprojektek előkészítése, menedzselése(EL-TECH Center, Talentis InnovációsKözpont és Inkubátorház).Megvalósíthatósági tanulmányokés pályázatokírása, projekt-és üzletitervezés. K+F projektek generálása és menedzselése(Jedlik program).
 • CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ Kht
  Beosztás: ügyvezető igazgató
  Az innovációs központ szakmai tevékenységének szervezése,a társaságirányítása.TémavezetésaKözép-magyarországi Régió Innovációs Stratégiája elkészítésében.Regionális InnovációsÜgynökségi(KM RIÜ)tevékenység.Hazai és uniós projektekgenerálása, pályázatokkészítése,projekt-menedzsment,hazai-ésnemzetközi kapcsolatokfejlesztése, nemzetközi hálózatokmunkájában való közreműködés(pl.: Incubator Forum, EBN).
 • Magyar Innovációs Szövetség (MISZ)
  Beosztás: ügyvezető igazgató
  A szövetség alap-és vállalkozási tevékenységének, gazdálkodásának,munkaszervezetének, regionálisképviseleti hálózatának irányítása, rendezvények előkészítése (tagozati fórumok, Magyar InnovációsNapok stb.), a MISZ Hírlevél szerkesztése (felelős szerkesztő), nemzetközi kapcsolatok fejlesztése(német nyelvterületen),kapcsolattartás kormányzati szervekkel, szakminisztériumokkal, részvételjogszabályok, pályázati rendszerek véleményezésében.
 • INNTEK Innovációs és Technológiai Központ Kht
  Beosztás: ügyvezető igazgató
  Aközpont létrehozásának, működtetésének projektszintű tervezése, a társaság megalapítása, külső ésbelső működési feltételek biztosítása, a cég vezetése,a központ létrehozásafinanszírozásifeltételeinek biztosítása (Phare és GM pályázatok készítése), a közel 400 millió Ft értékű beruházásmenedzselése.
 • Egri Ipari Park Kft.
  Beosztás: Muszaki fejlesztési fomérnök
  Társaság alapítása, létrehozása, a működési feltételek biztosítása, a cég vezetése.A cégfő feladata az Egri Ipari Park projekt megvalósítása:tervezés, forrásszervezés, pályázatokelkészítése, beruházási projekt (mintegy 1 Mrd Ft értékű infrastruktúra-fejlesztés) menedzselése,2Ipari Parkhoz tartozóingatlanok hasznosítása, befektetők, betelepülők felkutatása, betelepüléselősegítése,ipari parki szolgáltatások bevezetése és folyamatos biztosítása, az Egri Ipari Parkműködtetése.
 • Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Kft. (MFB Bankcsoport)
  Beosztás: területi képviselő (Heves Megyei Kirendeltségvezetője)
  Fő feladatok: a kirendeltség kialakítása, működés műszaki-technikai és humán feltételeinek biztosítása, acégmegismertetése a piaccal, megyére szabott portfolió kialakítása, tőkebefektetési-, lízing-éskövetelésmegvásárlási ügyletekelőkészítése, ügyfelek előminősítése, egri ÁPV képviselet ellátása, a Kft.tanácskozási jogú képviselete a megyei Területfejlesztési Tanácsban,Eger Kistérsége Komplex Fejlesztésiprogram ipari részének elkészítése,majd az ebben megfogalmazottEgri IpariPark mint kockázatitőkebefektetési projekt előkészítése, lebonyolítása,82 önkormányzatot érintő üzletrész-felvásárlási ügyletlebonyolítása.
 • Heves Megyei Vállalkozás-és Területfejlesztési Alapítvány (MVA)
  Beosztás: fejlesztési és informatikai menedzser
  Fontosabb projektek:informatikai tartalomszolgáltatások(hazai és külföldi céginformációpl. „BossInfo”, ipari ingatlan adatbázis létrehozása, üzleti partnerközvetítés, Internet)rendszergazda,MVAországos MIS rendszerének kifejlesztése és bevezetése,tanácsadási szolgáltatáskis-ésközépvállalkozásoknak(KKV),hazai és külföldi kiállítások szervezése, egri ÁVÜ/ÁPV képviseletellátása, kiadványok és újság (INDEX), PR tevékenység,EU-projektek(Phare, Leonardo/DETIC),külföldi tanulmányutak vállalkozásfejlesztési szervezeteknél.
 • Finomszerelvénygyár Ege
  Beosztás: karbantartó mérnök (5 év)→csoportvezető (5 év)→főmunkatárs (1 év)→főművezető (1,5 év
  Kiemelt feladatok: NC gépek karbantartása, új karbantartási és javítási módszerek bevezetése,az NCkarbantartó csoport megszervezése és irányítása, villamos ügyelet, majd az egész(36 fős)villamos üzemirányítása.Egyedi ipari automatikai berendezések tervezése, kivitelezése (Kiváló Újító kitüntetések).

Nyelvi és számítógépes ismeretek

 • angol – középfokú szint, tárgyalási gyakorlat
 • német - középfokú C nyelvvizsga, tárgyalási és szakfordítói gyakorlat;
 • Windows, Word, Excel, PowerPoint professzionális felhasználói ismeretek
 • Internet napi használata.

Egyéb szakmai tevékenységek, tapasztalatok, elismerése

 • A nemzetgazdasági miniszter tanácsadó szerveként működő Ipari Park Tanács tagja
 • Az Év Vállalkozójakitüntetés (Vállalkozók Országos Szövetsége)
 • Magyar Tudományos-Technológiai és Ipari Parkok Szövetségének (MATTIP)alelnöke, 2009-tőlelnöke.
 • RKW Bayern(Rationalisierungskuratorium der Deutschen Wirtschaft) magyarországi KKV-programjának akreditált tanácsadója.
 • Hat hetestanácsadói gyakorlat a Münsteri Kézműves Kamaránál.
 • Vállalkozó (műszaki-, gazdasági tanácsadás, pályázatok, tanulmányok készítése)
 • POZITRON Gmk
  Bezosztás: ügyvezető
  A négytagú társaság megalapítása,tevékenységének (villamos berendezések tervezése, kivitelezése éskarbantartása) szervezése, végzése, valamintatársaság könyv-és ügyvitele.